uitgebreid

Aanmelden op VVA

wachtwoord vergeten?

Disclaimer

1. Inleiding

Deze website (www.autismevlaanderen.be) is in eigendom en beheer van Vlaamse Vereniging Autisme vzw (hierna “VVA”), een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht (ondernemingsnummer 424 419 639).
Contactgegevens: Vlaamse Vereniging Autisme vzw, Groot Begijnhof 14, B-9040 Gent, tel 078/152.152, fax 09/218.83.83, vva@autismevlaanderen.be.

2. Persoonlijke pagina’s en persoonlijke boodschappen

Als gebruiker van VVA-community beschik je over persoonlijke pagina’s. Je kan eigen teksten schrijven en bewaren, eigen foto’s opladen, bewaarde items bijhouden, een lijst beheren van mensen die je volgt en dergelijke meer. Afhankelijk van jouw eigen privacy instellingen, kunnen al deze pagina’s ook door andere bezoekers van de site worden bekeken. Op die manier krijgen ze de mogelijkheid om jou ook te volgen, indien je dit hebt toegestaan.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw reacties, ervaringen, artikels en dergelijke. VVA kan niet instaan voor de betrouwbaarheid van de inhoud en kan hiervoor dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld. De inhoud die gebruikers plaatsen op de website, weerspiegelt niet de mening, de opinie of het advies van VVA.

Wat het reproduceren en mededelen van inhoud betreft gelden de volgende regels.
Je dient op eigen verantwoordelijkheid na te gaan in welke mate inhoud al dan niet beschermd is door intellectuele eigendomsrechten of vrijgegeven is door middel van een vrij licentiemodel. Je mag geen inhoud plaatsen die beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten, tenzij je zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaar je VVA tegen aanspraken van derden. Zorg er dus zeker voor dat je alle nodige toestemmingen/licenties hebt verkregen wanneer je gebruik maakt van het werk van derden en tracht steeds de bron (de naam van de auteur en indien mogelijk ook de titel) te vermelden.
De bestanden die je op onze site plaatst mogen geen virussen bevatten, geen technische fouten vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

Als gebruiker van VVA-community beschik je ook over de mogelijkheid om via de site berichten te versturen naar personen binnen of buiten de community. Hierbij wordt je e-mailadres niet getoond. Jouw bericht wordt om technische redenen en ter bescherming van je privacy verzonden met noreply@autismevlaanderen.be als afzendadres. VVA maakt geen gebruik van de adressen waar je een bericht naar stuurt. Je draagt zelf de aansprakelijkheid voor deze initiatieven.

De website van VVA wil een ruimte zijn voor het uitwisselen van ervaringen, kennis, constructieve ideeën en meningen. Iedere geregistreerde gebruiker van de website kan reageren op inhoudelijke items. De moderatoren behouden zich het recht om de volgende inhoud te bewerken en/of te schrappen: inhoud die indruist tegen de openbare orde of de goede zeden, die discrimineert of op enig andere wijze onaanvaardbaar is in een democratische samenleving, kwetsende, lasterlijke of beledigende uitlatingen, boodschappen die een inbreuk vormen op de privacy of op de auteursrechten, spamberichten, reclameboodschappen, reacties die geen betrekking hebben op het onderwerp en die zich niet houden aan de thema’s die in het artikel aan bod komen.

VVA heeft altijd en op ieder ogenblik, zonder voorafgaande verwittiging en motivering, het recht om inhoud te weigeren en dus niet op het internet ter beschikking te stellen, alsook om reeds ter beschikking gestelde inhoud of reacties te verwijderen van de site. Op dezelfde wijze kan een gebruiker die zich niet aan de regels houdt de toegang tot de community worden ontzegd. VVA kan je vragen jouw naam en e-mailadres op te geven. Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan de politiediensten en gerechtelijke instanties die onderzoek voeren naar ongeoorloofd gedrag in weblogs.

Wij vragen je om in een zo correct mogelijk Nederlands te schrijven, zodat iedereen jou kan begrijpen. Afgekorte berichten (zoals een sms) worden niet aanvaard. HOOFDLETTERS kunnen erg irritant zijn om te lezen en kunnen worden geïnterpreteerd als roepen.
Wees bovendien respectvol en loyaal in jouw contacten met andere gebruikers en respecteer andermans rechten (ook recht op afbeelding: je moet steeds de toestemming hebben van de persoon die het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding die je ter beschikking stelt op het internet). VVA wil een gemeenschap creëren waarin mensen ervaringen, opinies, gedachten kunnen uitwisselen op een aangename manier.

3. Eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 22 mei 2005 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. VVA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de door VVA-medewerkers ter beschikking gestelde informatie.

4. Links

Onze site bevat links naar andere websites of naar andere informatie die beheerd wordt door derden. Deze links worden niet enkel door VVA aangebracht maar ook door jou. VVA controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. We zijn ook niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid en de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan om het privacy beleid van deze sites te bekijken.

Bij het plaatsen van een link vragen wij je altijd na te gaan of je geen link plaatst naar materiaal of informatie die van verdachte oorsprong is. Het plaatsen van een link naar illegaal materiaal is op zich ook foutief. Indien wij daardoor in de problemen worden gebracht, zullen wij zo nodig diegene die de link geplaatst heeft daarop aanspreken en onze aansprakelijkheid eventueel op deze persoon verhalen. Tegen het gebruik van de site in strijd met dit voorschrift zal door VVA worden opgetreden.

De inhoud van deze site kan worden geciteerd en gebruikt door websites waar VVA geen enkele greep op heeft, jouw bijdragen kunnen dus terechtkomen op andere websites zonder dat VVA daar verantwoordelijk voor is. Heb je zelf een site en wil je deze linken aan de homepagina van onze site, dan is dat voor ons geen probleem.

5. Verantwoordelijkheid

VVA is er zich bewust van dat zij een dienst levert van de informatiemaatschappij. VVA heeft geen wettelijke plicht tot globaal toezicht.
VVA wendt alle middelen aan die haar ter beschikking staan om de op deze site aangeboden inhoud correct en foutenvrij weer te geven. VVA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website of in mailings. VVA is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. VVA kan ook niet worden aansprakelijk gesteld bij het uitvallen of eventuele disfuncties van het systeem.

6. Ethische fondsenwerving

VVA is aangesloten bij de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Dit impliceert het navolgen van de deontologische code voor fondsenwerving van deze vereniging. In deze code zijn richtlijnen opgenomen over doorzichtigheid van de rekeningen, strikte fondsenwervingsmodaliteiten, beheer van bestanden en kwaliteit van acties, boodschappen en communicatie. Je kan deze code consulteren op http://www.vef-aerf.be.
 

autisme telefoon

Vlaamse Vereniging Autisme

Welkom op de ontmoetingsplek voor mensen met autisme en hun ouders, familie en sociaal netwerk

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Kalender

November 2017
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Steun ons!

Steek de handen uit de mouwen als VVA-vrijwilliger of word lid!

Je kan ons ook financieel steunen.